• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی

فهرست اخبار - صفحه 13

تحولات در بازار مسکن گیلان
به گفته کارشناسان مسکن کشور : تحلیل سمت عرضه و تقاضای بازار مسکن حاکی از آن است که با کاهش پشتیبانی سمت تقاضا از سمت عرضه ، قیمت مسکن شهر رشت در آستانۀ مقاومتِ قوی قرار گرفته است. بنابراین اگر آرامش بازار ارز مختل نشود بازار مسکن می تواند تا چند سال ...

تبلیغات