• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
سند های اوقافی
سند های اوقافی

در گوشه کنار شهر، ملک هایی وجود دارد که تحت عنوان اوقافی هستند که به صورت سند اوقافی به فروش میرسند خیلی ها نسبت به خرید و فروش این ملک ها تردید دارند و نمیدانند تفاوتش با سند ملکی چیست .

املاکی که این سند را دارند یا قیمت کمتری معامله میشوند و همین امر باعث شده تا برخی نسبت به خرید چنین ملک هایی تردید کنند ، اما در همین ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که خریدن همچین ملک هایی به این معنی نیست که در آینده کسی پیدا شود و ادعای مالکیت کند .

تعرین سند اوقافی

این تعریف  میتواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند .

در واقع، املاک اوقافی به املاکی گفته میشود که زمین آن توسط توسط شخصی وقف شده و اداره ی اوقاف در ازای اقساط 99 ساله آن را به افراد دیگر اجاره داد و درامد حاصله را صرف امور مربوطه میکند .

البته مبالغ اقساط گفته شده در طول سال خیلی زیاد نیست

یکی از مزایای این سند میتواند برای افرادی باشد که بودجه ی کمی دارند چرا که نه تنها میتوانند صاحب ملک شوند ،بلکه اگر ملک اوقافی را به صورت زمین خریداری کنند امکان دریافت وام ساخت و ساز روی آن وجود دارد.


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۶/۱۳

تبلیغات