• املاک عبدی
 • املاک عبدی
 • املاک عبدی
پروانه ساخت چیست و چرا لازم است؟
پروانه ساخت چیست و چرا لازم است؟

پروانه ساخت سندی است که شهرداری صادر نموده و در اختیار مالک قرار میدهد برای احداث هر ساختمانی باید مجوز ساخت از شهرداری دریافت کند.

این امر دارای چه اطلاعاتی میشود:

 1. مساحت زیر بنا
 2. تعدادطبقات
 3. نوع اسکلت ساختمان
 4. مشخصات متقاضی صدور پروانه
 5. شماره پلاک ثبتی ملک
 6. نام مهندسین ناظر
 7. تاریخ صدور پروانه
 8. کروکی زمین

همچنین مهلت شروع عملیات و اعتبار پروانه در صفحه اول نوشته میشود که در صورت لزوم قابل تمدید است

اخذ سند مالکیت جهت هر واحد مسکونی منوط به ارائه پایان کار توسط مرجع صدور پروانه میباشد.

 

چه زمانی به مجوز ساخت نیاز است؟

همه ی پروژه های ساخت و ساز به پروانه ساخت نیازی ندارند . در اغلب موارد ساخت و ساز های جزئی توسط صاحب خانه نیازی به مجوز ساخت ندارد با این حال پروژه ای که شامل اضافه کردن بنا یا تغییرات عمده به ملک باشد معمولا نیاز به مجوز ساخت شهرداریمیباشد اگر برای این کار پیمانکاری را استخدام کنید کار های مربوط به ساخت و ساز را خودش انجام میدهد اما اگر خودتان این امر را پیگیری میکنید باید از شهرداری مجوز دریافت کنید.

توجه داشته باشید که بعضی امور نیاز به متخصص دارد مثلا کار کردن برروی امور خط گاز برای صاحب خانه ممنوع میباشد .

 

شناسه های فنی و ملکی ستاختمان چیست؟

دفترچه های شناسه ساختمان به جای پروانه ساختمان صادر میشود که نداشتن خلاف و پایان کار را شامل میشود.

شناسنامه های ساختمان از جمله شامل موارد زیر میباشد:

 

 • هویت ساختمان و بیوگرافی
 • نوع و شماره وتاریخ صدور و مشخصات زمین
 • محل احداث
 • هویت مالک
 • نوع مالکیت
 • نام مهندس ناظر
 • محاسب و تاسیسات
 • ابعاد چهارگانه پلاک
 • کروکی و مساحت زمین
 • نوع استفاده
 • مشخصات طبقه ها
 • وضع پارکینگ
 • اصلاحات و تغییرات و نحوه ی تمدید
 • گواهی ها برای نداشتن خلاف و گواهی پایان کار

 

انواع مجوز صدور و پروانه ساختمانی

پروانه(بایر یا باغات)

تخریب و نوسازی

اضافه بنا

تغییر نقشه

توسعه

تغییرات

تبدیل


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۰۲

تبلیغات