• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
سیماک
سیماک

سیماک چیست؟

سیماک یک زیرساخت نرم افزاری دانش بنیان است

اجرای این پروژه در سطح این کشور به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گرفته است و این وزارتخانه نیز در زیر مجموعه خود اجرای آن را بع شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران محول کرده است.

این مصوبه در دو جهت بسیار اساسی استقرار سیماک را در کشور رقم زده است:

  • جهت اول یا زیر پروژه سوم

عملیاتی سازی سیماک برای صدور تمام مجوز های ساختی در سطح کشور و داخل و خارج شهر ها و روستا ها است که توسظ شهرداری و بخشداری و دهیاری و با دخالت کمسیون های قانونی مثل ماده 100 و ماده 5 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و نظام مهندسی ساختمان صورت میگیرد

کل این فرایند های سیماک کاملا الکترونیکی با شفافیت کامل و ریاعت ضوابط اساسی و محاسبات صحیح و غیر قابل دخل و تصرف عوارض مربوطه انجام میشود.

  • جهت دوم یا زیرپروژه چهارم

عملیاتی سازی سیماک به عنوان بستر یکپارچه برای استعلامات میان دستگاهی اماکنو املاک که عمدتا برای تسهیل و تسریع استعلامات قانونی مورد نیاز برای اجرای طرح های تولیدی  صنعتی و معدنی کشتورزی و خدماتی و مدیریت مشاغل و صنوف که میان 28 دستگاه اجرایی رد و بدل میشود.


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۰۷/۰۷

تبلیغات