• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
مجازات جعل و روش کاهش جعل اسناد
مجازات جعل و روش کاهش جعل اسناد

مجازات جعل مهر

جعل مهر مقامات رسمی همانند جعل امضای آن ها، مجازات شدیدتری نسبت به جعل مهر افراد عادی دارد. مجازات جعل مهر افراد عادی مطابق ماده ی 536 قانون تعزیرات، جزای نقدی یا حبس از 6 ماه تا 2 سال است و مجازات جعل مهر افراد خاص سنگین تر است. ساختن و استفاده ی غیرمجاز از مهر شرکت ها نیز جرم است. مجازات جعل مهر یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، حبس از یک تا ده سال می باشد. مجازات جعل مهر یکی از شرکت های غیردولتی یا تجارتخانه ها یا استفاده از مهر مجعول با علم به جعلی بودن آن، حبس از سه ماه تا دو سال است.

اسناد خود را چگونه تنظیم کنیم که امکان جعل در آن ها کاهش یابد؟

1. هر قدر امضا ی شما پیچیده تر و همراه با حروف، کلمات یا اعداد بیش تری باشد، امکان جعل و تقلید آن کم تر است و اگر هم جعل شود، امکان تشخیص جعلی بودن آن بیش تر خواهد بود. اگر به علت کم سوادی یا بی سوادی چنین امکانی ندارید، به جای امضا از اثر انگشت یا مُهر استفاده کنید.
2. امضاهای خود را به شکل خطوط مُدَوَّر (دایره ای) و در جهت خلاف گردش عقربه های ساعت تنظیم کنید.
3. مقابل اشخاص ناشناس و غیرقابل اعتماد، نامه ها و اسناد خود را امضا نکنید تا امکان تقلید امضا برای آن ها به وجود نیاید.
4. امکان جعل و تقلید امضاهایی که به عنوان پاراف (تأیید) در نسخه ی آخر نامه های اداری درج می شود، زیاد است. با توجه به این که این پاراف ها حکم امضا را دارند، در درج آن ها مانند درج امضا بسیار دقت کنید.
5. اگر برای خود یا شرکت تان سفارش ساخت مُهر داده اید، توجه داشته باشید که هرچه متن مُهرتان پیچیده تر بوده و ریزه کاری بیش تری داشته باشد، خطر جعل آن کم تر است.


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۱۰/۰۱

تبلیغات