• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
پیمانکاری ساختمان چیست؟
پیمانکاری ساختمان چیست؟

شاید بسیاری از پروژه های ساخت و ساز را در هر شهر یا اطراف محل سکونت خود می شناسید که توسط گروهی از مهندسان در حال اجرا هستند.

به طور کلی عملیات ساخت و ساز که توسط یک شرکت پیمانکاری برنامه ریزی و اجرا می شود، در حوزه فعالیت های پیمانکاری ساختمان قرار می گیرد. شرکت ها و افرادیکه در حوزه پیمانکاری پروژه های ساختمانی فعالیت می کنند، در حقیقت، یک ارتباط نزدیک با صاحب ملک یا یک پروژه غیر مسکونی دارند.

 

آنچه در قراردادهای پیمانکاری اهمیت دارد این است که این حوزه صرفاً محدود به خانه های مسکونی نمی شود؛ به طور مثال می توان پروژه راه اندازی یک بازار خرید یا پروژه های تاسیس واحدهای فرهنگی - تفریحی یا پروژه های عمرانی نظیر تونل ها یا بزرگراه ها را نیز در حقیقت می توان با استفاده از قراردادهای پیمانکاری ساختمان پیش برد. شرکت هایی که در حوزه پیمانکاری فعالیت می کنند سعی می کند حوزه فعالیت خود را تخصصی تر نمایند.

برای مثال های فوق به طور نمونه، یک شرکت صرفاً در پیمانکاری ساختمان، مسکونی پروژه ها را قبول می کند و شرکت های دیگر صرفاً پروژه های عمرانی را پذیرش می کنند. دلیل آن هم کاملاً واضح است! کار کردن در یک حوزه تخصصی، راندمان کار را بالاتر می برد.


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

تبلیغات