• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
یک روز از زندگی یک کارآفرین
یک روز از زندگی یک کارآفرین

یکی از مهم ترین روتین های زندگی یک کار آفرین اینه که مدام بین امید ونا امیدی در حرکته

دلیل این موضوع اینه که کارآفرین در حال خلق چیزیه که قبلا وجود نداشته وبرای همین مدام خودش رو به چالش می کشه

این واقعیت رو هم بهش اضافه کنید که ما انسان هاهر روزمون مثل هم نیست...

یک روز پا میشیم وپراز انرژی وامیدیم  ویک روز پا میشیم وحوصله هیچ کاری رو نداریم!

راه حل غلبه بر این سیکل احساسات داشتن نظم،برنامه روزانه و جانزدنه 


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

تبلیغات