• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
چطور از خودمون یک کار آفرین بسازیم؟
چطور از خودمون یک کار آفرین بسازیم؟

کارآفرین شدن کار آسونی نیست،اما نشدنی هم نیست...فقط لازمه راجع به رویات،هدف هات وکارهات جدی باشی. باید طرز فکرت رو رشد بدی ومنظم بشی.

باید سخت کارکنی وباعلاقت خودت رو به سمت هدفت هدایت کنی.بهونه گیری وغر زدن روکناربذار،اوناتورو به جایی نمیرسونن.

این ها عامل مخرب طرز فکرهستن وباعث میشن به جایگاه قبلت برگردی وپسرفت کنی.

به وضع الانت راضی نباش وهمیشه تلاش کن تا خودت رو پیشرفت بدی،از منطقه امنت بیرون بیا.تنبل نباش وحواس پرتی ها ومهمونی های هفتگیت روکناربذار جون این ها برای تو هیچ سودی ندارن،وقت وپولت روهدر نده!

چطور از خودمون یک کارآفرین بسازیم؟

بهونهx

تنبلیx

شکایتx

منفی بافیx

حواس پرتیx

نظردیگرانx

راحت طلبیx

تلاش

تمرکز

علاقه

اشتیاق

بینش

نگرش شخصی

نظم


تاریخ خبر : ۱۳۹۹/۱۱/۲۷

تبلیغات