• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
ویژگی های کارآفرین
ویژگی های کارآفرین

همه می خوان کارآفرین بشن! 

ولی کارآفرینی جزء حرفه های سخت و طاقت فرساست

باید روحیه های خاصی داشته باشی تا بتونی دووم بیاری ولی در حین سخت بودن کارآفرینی باید این نوع کار رو دوست داشته باشی و از چالش هاش و سختی هاش لذت ببری

حاضری شش ماه تمرکز کنی روی یک کار بدون حقوق 

 تازه هزینه هم بکنی و بعد به آرامی از عددهای پایین شروع کنی بری بالا؟

حاضری که هرکاری بکنی که کسب و کارت شکست نخوره و بابتش پول نگیری؟ فقط به عشق کارآفرینی؟

حاضری مسائلی مثل بازاریابی و فروش رو یادبگیری تا بتونی موفق بشی؟

حاضری مدام در حال یادگیری باشی و به خودت مهارت های جدیدتری اضافه کنی بدون اینکه پولی بگیری ...تازه هزینه هم بکنی؟

کارآفرینی سخته ولی برای یه عده عشق بازیه
 


تاریخ خبر : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸

تبلیغات