• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
قوانین عقد/قرارداد
قوانین عقد/قرارداد

عقد و قرارداد

همانطور که قبلا نیز گفته شد ،عقد یا قرارداد عبارت است از اینکه  شخصی با دیگری قرار بگذارد که در قبال پرداخت پول ،طرف دیگر کاری را برای او انجام یا مالی را به او بدهد . بنا براین قرارداد یا عقد در علم حقوق  عبارت است از اینکه  یک یا چند نفر دربرابر یک یا چند نفر دیگر  توافق  به انجام کاری کنند  و مورد  قبول آن ها قرارگیرد. براثر عقد ، میان دوطرف،یک رابطه جدید حقوقی برقرار می شود و طرفین با توجه به موضوع قرارداد نسبت به یکدیگر باید تعهداتی را انجام دهند. درزبان غیرتخصصی ،عقد و قرارداد به یک معنی است ، امادرعلم حقوق ،منظور ازاصطلاح عقد ، عقود معین (آن دسته از عقد هایی که درقانون مدنی شرایط و چگونگی  آن ها ذکر شده است  مثل عقد بیع ، عقد اجاره ،عقد رهن،عقد وکالت ،عقد مضاربه و غیره)استعمال می شود و حال آنکه کلمه قرارداد،برتمامی عقود(خواه معین باد یا نباشد) اطلاق می شود.


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

تبلیغات