• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
وکالت
وکالت

موضوعات مربوط به وکالت

 وکالت عقدی است که به موجب آن شخصی ، فرد دیگری را برای انجام امری نماینده خود می کند . ازنظر حقوقی انجام مورد وکالت  توسط وکیل مانند آن است که موکل خود  آن کار را انجام دهد . وکالت یکی ازعقود معین است  و علاوه بر شرایط اساسی باید شرایط مخصوص دیگری داشته باشد که با وجود آن ها  عقد وکالت کامل می شود.

وکالت ممکن است برای انجام کاری باشد  که موضوع آن یک امر معین است مثل وکالت کاری یا وکالت افتتاح حساب بانکی یا وکالت فروش اتومبیل و گاهی وکالت خرید ،فروش ،اجاره ،رهن ،صلح ،هبه وغیره . وکالت در سه حالت ازبین می رود . 1- به عزل موکل 2- به استعفای وکیل 3- به موت یا جنون وکیل یا موکل ، موکل می تواند  هروقت بخواهد  وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل  و عدم عزل در ضمن عقد  لازمی شرط شده باشد.


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲

تبلیغات