• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
حقوق ارتفاقی و معاملات غرری
حقوق ارتفاقی و معاملات غرری

حقوق ارتفاقی معاملات غرری

منظور از حقوق ارتفاقی ، آن دسته از حقوقی است که برای شخص ، در ملک دیگری وجود داشته باشد : مثلا در زمین یا خانه کسی ، مجرای فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری باشد . در این صورت صاحب آن خانه یا ملک دیگری حق مرور یا مجرای آب به ملک خود داشته ، صاحب خانه یا مالک نمی تواند مانع عبور او یا آب بردن از ملک خود شود . همچنین است حق داشتن در ،شبکه ،ناودان ،حق شرب و غیره . مالک می تواند از اجازه ای که برای استفاده از ملکش به دیگران داده ،هر زمان خواست رجوع کند . پس چنانچه کسی حق عبور در ملک دیگری ندارد ولی صاحب ملک اجازه دهد که از ملک او عبور کنند ،هروقت مالک بخواهد ، می تواند از اجازه خود برگردد و مانع عبور شود. 

معاملات غرری

معاملات غرری در اجتماع به وفور دیده می شود . مثلا دوطرف باهم توافق می کنند  که در صورت پیروزی فلان تیم ورزشی در المپیک ، طرف اول ماشین خود را بدهد و درصورت شکست آن تیم ، طرف دیگر ماشین خود را بدهد . علاوه براینکه این قرار داد ، هیچ نفع عقلایی و مشروع  برای طرفین ندارد  و مشخص نیست که در نهایت کدام یک از دوطرف باید اتومبیلش را منتقل کند وبستگی به شانس و تصادف دارد ، بدین لحاظ غرری است . معاملات غرری از دیدگاه فقهای  اسلام باطل است . در تطبیق قمار و گروبندی و امثال آن با معاملات غرری نیاز به توضیح نیست .


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵

تبلیغات