• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
اظهارنامه
اظهارنامه

اظهارنامه

اظهارنامه ورقه ای است که توسط آن خواهان به طور رسمی از طریق دادگستری قبل از اقامه دعوی ، حق خودرا از طرف مقابل مطالبه می کند . گاهی اوقات ارسال اظهارنامه  یک تکلیف قانونی است : مثل ارسال اظهارنامه به افرادی که محلی را دراختیار گرفته اند  و از استرداد آن خودداری می کنند . افرادی مانند سرایدار یا نگهبان . اگرافراد یاد شده ظرف 10روز پس از ابلاغ  اظهارنامه از تحویل محل خودداری کنند ،متصرف عدوانی ، شناخته شده و با طرح دعوای تصرف عدوانی خارج از نوبت به پرونده آنان رسیدگی می شود . 

درخصوص مطالبه هزینه های مربوط به ساکنان آپارتمان نیز طبق قانون تملک  آپارتمان ها ، مدیر یا مدیران در صورت امتناع هریک از مالکان در پرداخت بدهی  خود به صندوق ، باید پس از ارسال اظهارنامه اقدامات بعدی قانونی  را انجام دهند . 

اظهارنامه را می توان از واحد فروش تمبر و اوراق قضایی مستقر دردادگستری ها تهیه کرد . برای ارسال اظهارنامه باید سه نسخه به شکل واحد تنظیم نمود . در نوشتن متن اظهارنامه باید دقت زیادی کرد و حتی الامکان ازمشورت وکلای دادگسری استفاده کرد ، زیرا ممکن است بی توجهی به مطالب درج شده عواقب قانونی داشته باشد


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰

تبلیغات