• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
سرقفلی چیست؟
سرقفلی چیست؟

سرقفلی به چه معناست ؟

سرقفلی درواقع همان حق کسب مربوط به قانون سال 56 است که با تغییراتی همراه شده است . این تغییرات به شرح زیر است :

. سرقفلی برخلاف حق کسب و پیشه یا مهارت به صورت خودکار قرار داد اجاره را تمدید نمی کند . بنابراین بعد از اتمام مدت قرارداد درصورتی که مستاجر با مالک به توافق نرسد ، باید ملک را تخلیه کند . 

.حق سرقفلی برخلاف حق کسب و پیشه یا مهارت به صورت خودکار ایجاد نمی شود بلکه باید هنگام عقد قرارداد مالک و مستاجر دراین موضوع باهم توافق کنند . بنابراین درصورت عدم توافق درهنگام عقد قرارداد ،عملا مستاجر هنگام تخلیه نمی تواند ادعایی داشته باشد .

چگونه درهنگام عقد قرارداد درباره سرقفلی توافق کنیم ؟

همانطور که گفته شد درقانون جدید برای ایجاد حق سرقفلی برای مستاجر ، باید بین مالک و مستاجر توافق انجام شود،توافق به یکی از سه شیوه زیر است:

1.هنگام عقد قرارداد مستاجر مبلغی را تحت عنوان سرقفلی به مالک می پردازد که در عرف به این کار خرید سرقفلی گفته می شود ،دراینصورت مالک ملزم است هنگام تخلیه ملک سرقفلی را به قیمت روز محاسبه کرده و به مستاجر پرداخت کند . باید توجه داشت که هم قرارداد باید به عنوان اجاره داشته باشد و هم اینکه مستاجرباید مبلغ را به وضوح تحت عنوان سرقفلی و نه چیز دیگر به مالک پرداخت کرده باشد .

2.هنگام عقد قرارداد مالک و مستاجر توافق کنند که مالک هرسال با نرخ اجاره متعارف سال جدید بازهم ملک را به همین مستاجر اجاره دهد . دراینصورت اگر با اتمام قراردادمالک دیگر تمایل تمدید قرارداد را نداشته باشد . باید مبلغی تحت عنوان سرقفلی به مالک بپردازد .

3.هنگام عقد قرارداد مالک و مستاجر توافق کنند که مالک باید تازمانی که مستاجر بخواهد هرساله باهمان قیمت پیشین قرارداد را با مستاجر تمدید کند . دراینصورت اگر با اتمام قرارداد مالک دیگر تمایلی به تمدید قراردادنداشته باشد ،باید مبلغی تحت عنوان سرقفلی به مستاجر بپردازد .

مبلغ سرقفلی یاحق کسب چگونه تعیین می شود؟

براساس قانون مبلغ سرقفلی یا حق کسب ازطرف دادگاه با توجه به موارد زیر تعیین می شود :

. موقعیت و مرغوبیت محل کسب یا تجارت 

.شرایط  و کیفیت اجاره از لحاظ مزایایی که در اجاره نامه برای مالک یا مستاجر لحاظ شده است .

.طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و کار در محل اجاره و حسن شهرت او که درمعروفیت  محل اثر داشته است .


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱

تبلیغات