• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
راهنمایی کامل خرید ملک
راهنمایی کامل خرید ملک

توصیه های قبل از خرید ملک 

1- اول باید از درست بودن مورد مامعله آگاهی کامل پیدا کنید  بعد از خرید قول و قرار خود را مکتوب کنید و آن را امضا کنید

2- باید ملک مورد مامعله را در بانک یا جای دیگری رهن نباشد و از این موضوع اطمینان حاصل پیدا کنید 

3-اگر می خواهید ملک  مشاعی را که به ارث رسیده را خریداری کنید حتما در هنگام تخلیه قرارداد قولنامه امضای تمامی  وارث را داشته باشید و اگر یکی از انها با شخص دیگری نماینده آنها است وکالت نامه وی را بررسی کنید 

4- اگر وکیلی از طرف مالک وکالت برای امضا قولنامه داشت باید اطمینان پیدا کنید ک وکالت وی برای فروش ملک دارای اعتبار باشد 

5- مطمعن شوید ک فروشنده برای انجام معامله هیج گونه منع قانونی نداشته باشد 

6- در هنگام معامله با افراد مسن و پیر از صحت سلامت روانی آنها اطمینان داشته باشید 

7- قبل اینکه بطور رسمی و کامل مورد مامعله نبام شما زده شود از پراخت  کل مبلغ توافقی معامله بپرهیذید 

8-هنگامی ک می خواهید ملکی را معامله کنید یقین پیدا کنید که آن ملک مستاجر نداشته باشد و در صورت داشتن مستاجر با آن هماهنگ کنید که آیا مستاجر از معامله آگاهی دارد یا خیر و آیا حق و حقوق خود را از مالک قبلی دریافت کرده است   شرط تخلیه بودن یا تخلیه شدن ملک را با مالک در قولنامه ذکر کنید 

9- اگر مبلغی را به مالک پرداخت می کنید آن را متسند ومکتوب کنید ودر صورت پرداخت کردن از طریق چک تمامی مشخصات همراه با مبلغ در آن قید کنید 

10-زمان و مکان تحویل مورد معامله را حتما در قولنامه ذکر کنید 

11- اگر می خواهید ملک قولنامه ای خریداری کنید مطمعن شوید از نضر اداره ثبت ملک مورد معامله مشکلی نداشته باشد


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷

تبلیغات