• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
انحصار وراثت
انحصار وراثت

انحصار وراثت چیست

انحصار وراثت یعنی وارثان قانونی متوفی شناخته می شوند و تعدادشان مشخص می شوند معمولا پس از فوت وارثان برای تقسیم ارث و میراث با ارائه مدارک لازم انحصار وراثت درخوست گواهی انحصار وراثت را می دهند تا زمانی که گواهی انحصار وراثت صادر نشده باشد وارثان حق هیچ گونه دخل و تصرفی در اموال ندارند 

 

پس از فوت فرد تا وقتی که هزینه کفن دفن و بدهی هایه متوفی پرداخت نشده باشد کسی اجازه ندارد در اموال او کمترین دخل تصرفی بکند بعدا باقی مانده دارایی بین وارث تقسیم می شود اما این کارهم زمانی که وارثه به طور قطعی و به صورت رسمی تعیین نشده باشد انجام نمی پذیرد                     ÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷                                                                                                                                       چه کسانی می توانند تقاضایه انحصار وراثت کنند 

وارثان متوفی و افراد ذی نفع می توانند به صورت کتبی درخواست گواهی انحصار وراثت بدهند منظور از افراد ذی نفع کسانی هستند که از متوفی طلب دارند وصی او هستند  یا از اثبات وراثت فرد دیگری سود می برند 

 

مدارک لازم انحصار وراثت

برای انحصار وراثت مدارکی لازم است که بدون آنها فرایند انحصار وراثت شکل نمیگیرد 

شناسنامه و گواهی فوت متوفی

اداره ثبت اموال پس از فوت مراتب آن را ثبت می کند و شناسنامه فرد را باطل می کنند به این ترتیب گواهی فوت صادر می شود برای انحصار وراثت اصل گواهی فوت و کپی برار اصل آن را انظمام درخواست لازم است 

رسید گواهی مالیات فوت

وارث باید پس از فوت متوفی سیاهه ای از تمام دارایی هایه منقول وغیر منقول او را به اداره ی دارایی تحویل دهد و رسید ان را دریافت کنند 


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

تبلیغات