• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
کار بنگاه در هنگام خرید خانه دقیقا چیست؟
کار بنگاه در هنگام خرید خانه دقیقا چیست؟

برخی از طرفین یعنی خریداران و فروشنده ها به دلیل هزینه ای که بنگاه از طرفین معامله دریافت می کند باهم توافق می کنند که به بنگاه نروند  و بین خودشان قراردادی را بنویسند باید گفت که این کار بسیار مخاطره آمیز است و احتمال به وجود آمدن هر گونه مشکل در آینده بیشتر می کند اگر چه کار بنگاه واسطه گری است و از این بابت دستمزدی از طرفین دریافت می کنند اما کار بنگاه صرفا نوشتن متن قرارداد  بر روی یک کاغذ نیست بلکه قراردادی که بنگاه نوشته می شود بار حقوقی دارد و بعدا به صورت بروز هر گونه مشکل احتمالی از سوی مراجع قضایی قابلیت استناد و پیگیری دارد اما قراردادی که توسط خود طرفین بر روی کاغذ نوشته می شود تها بین خودشان اعتبار دارد 

دقت کنید که هر بنگاهی قابل اعتماد نیست بلکه صرفا مشاوران املاک که از اتحادیه ی مشاورین املاک مجوز رسمی برای کار خود داشته باشند قابل اعتماد هستند و صرف داشتن یک مغازه که بر سر در آن عبارت مشاور املاک نوشته شده است  برای تنضیم مبایعه نامه ی معاملات کفایت نمی کند مراجع به بنگاهای که مجوز دارند به عنوان شاهدی بر معامله در واقع تضمین کننده ی صحت حقوقی معامله است موضوعی که در قراردادهای شخصی وجود نخواهد داشت 


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰

تبلیغات