• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
سند چیست؟
سند چیست؟

سند رسمی

در ماده 1248 قانون مدنی در تعریف سند آمده است که سند عبارت است از هرنوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد کلمه سند در لغت نامه هایه فارسی نوشته شده است یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند تعریف شده است 

برای تعریف دقیق اسناد رسمی باید به ماده ی 1287 قانون مدنی مراجعه کرد که در تعریف آن نوشته شده است اسنادی که در اداره ی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است 

 

انواع سند ملکی حالت هایه مختلفی دارد که عبارت است از

*سند مشاع 

*سند شیش دانگ 

*سند مفروز 

*سند منگوله دار 

*سند تک برگ 

*سند اعیان 

*سند عرصه 

*سند وقفی 

*سند ورثه ای

*سند المثنی

*سند معارض

*سند شورایی 

*سند وکالتی 

*سند بنچاق 

*سند رهنی

 

سند ملکی مشاع

سند مشاع یکی از انواع سند رسمی در ایران است واژه ی مشاع در اصل به معنای شریک بودن است و برای سند زمانی استفاده می شود که یک ملک چند مالک داشته باشد یا در تعریفی دیگر سند مشاع به سند ملکی گفته می شود که بین چند شریک تقسیم شده است واژه یمشاع از اشاعه می آید

 

سند ملکی شش دانگ

به سندی که به صورت کامل به یک شخص تعلق داشته باشد سند شش دانگ گفته می شود این نوع سند یکی از معتبر ترین اسناد در بین اسناد ملکی است کلمه ی شش دانگ به معنای شش جهت است و منظور از شش دانگ شش جهت  شمال، جنوب، شرق،غرب، بالا و پایین است کلمه هایه بالا و پایین به فضاهای بالا و زیر زمین دلالت دارد که نشان ار مالکیت تام صاحب صاحب سند نسبت به ملک مربوطه دارد 

 

سند ملکی مفروز

کلمه مفروز در اسناد در مقابل مشاع استفاده می شود مفروز از نظر قوانین ثبتی به این معنی است که شخصی قصد جدا کردن سهم خود در یک زمین مشاع را داشته باشد به طور مثال اگر چند نفر یک سند مشاعی را داشته باشد هریک از این شرکا بخواهند سهم خود را از این ملک را جدا کرده و به صئرت منفرد بر روی آن ساخت و ساز کند باید آن ملک به نسبت سهم مشاعی مالکان میان آنان افراز شود 

 

سند ملکی تک برگ

از دیگر انواع سند معتبر می توان به سند تک برگ اشاره کرد سند قدیمی املاک معمولا به صورت دفترچه ای بودند و با چند برگ تشکیل شده بودند سند تک برگ نوع جدیدترین و یا به تعبیری سند امروزی است که از سویه مراجعه رسمی در نضام اسناد کشور مورد طراحی و تایید قرار گرفته است این نوع سند رسمی بر خلاف نوع قدیمی آن با دست تهیه نمیشود و در اصل با وسایل کامپیوتری با رعایت نهایت ایمنی به دست مالک می رسد 

 

سند ملکی وقفی 

سند وقفی سندی است که صاحبان ملک یا زمین و یا هر چیز دیگری آن ها را وقف کرده و اداره ی اوقات این ملک ها به صورت 99 ساله به دیگران منتقل می کند و از آنها اجاره میگیرد  طبق قانون و مسائل حقوقی خرید و فروش اموال وقفی بدون هماهنگی و اجاره گرفتن از اداره اوقاف ممنوع بوده و تخلف به حساب می آید اگر اشخاصی که با اجازه اوقاف اعیانی در عرصه اوقافی بسازند می توانند فقط برای  اعیان خود سند درخواست کنند 

 

سند ملکی المثنی

اگر به دلایل مختلف  نظیر دزدیده  شدن سند آتش سوزی و یا سیل سند رسمی ملک مفقود شود صاحب ملک با در دست داشتن مدارک مورد نیاز باید درخواست سند رسمی المثنی دهد اینکار خود مراحل مختلفی دارد ولی در نهایت با تکمیل آن سند رسمی المثنی برای صاحب ملک صادر می گردد

سند ملکی عرصه واعیان

نام این سند برای متقاضیان خرید خانه در تهران و خرید خانه در شهر هایه بزرگ آشناست چرا که در این شهر ها بیشتر منازل مسکونی از نوع واحد هایه آپارتمانی هستند که عرصه و اعیان دارد آپارتمان هایه زمینی به مساحت معین ساخته می شوند  سند عرصه سند ملکی مربوط به زمینی است که آپارتمان درآن بنا می شود و سند اعیان به سن ملکی واحد هایی است که بر روی آن زمین ساخته می شود 

 

سند ملکی ورثه ای

یکی دیگر از نوع سند موجود در کشور سند ورثه ای است بعد از فوت مالک مال او به وارث می رسد وارثان می توانند با تسلیم نمودن مدارک به اداره ثبت مربوطه به اندازه سهم الارت خود در خواست صدور سند مالکیت کنند مدارک مورد نیاز برای صدور سند وارثه ی عبارتند از تقاضای صدور مالکیت گواهی حصر وراثت فرم مالیاتی 19 و اصل سند مالکیت مورث است 

 

سند ملکی تفکیکی 

همان طور که از کلمه ی تفکیک هم پیدا است این سند معمولا بر ملکی دلالت دارد که بین چندنفر تقسیم شده است و قسمت هایه تقسیم شده هر کدام در قالب یک سند از هم تفکیک شده اند سند هایه تفکیک شده مربوط به املاکی هستند که چند نفر در مالکیت آن باهم شراکت دارند و این سند ها مسائل حقوقی مربوط به خود را دارند

 

سند ملکی وکالتی 

سند وکالتی به سندی می گویند که به نام شخص یا اشخاص دیگری به اعوان وکیل فروشنده ی اصلی تنضیم شده باشد گاهی اوقا ممکن است به هر دلیلی از جمله بیماری فوت و... یک یا چند نفر از سوی یک نفر وکللت داسته باشند در این صورت باید وکالت آنها به صورت رسمی و محضری ثبت شده باشد تا یرای دیگران نیز از اعتبار لازم برخوردار باشد اگر شخص یا اشخاصی با جعل اسناد دست به معامله هایه غیر قانونی بزنند با پیگیری مسائل حقوقی می توانید از کلابرداری شکایت کنید 

 

سند ملکی معارض

اگر برای یک ملک مشخص با حد حدود تعریف شده دو سند رسمی با نام ها و تاریخ متفاوت صادر شده باشد به آن سند معارض می گویند با توجه به تبصره ماده 5 لاحیه قانونی در مورد اشتباهات ثبتی واسناد مالکی معارض دادگاه بعد از بررسی هایه لازم هریک از دو سندی را که تعرض در ملک دیگری داشته باشد را حکم ابطال سند می دهند 

 

سند ملکی بنچاق 

در زمان هایه گذشته که نظام مدیریتی ثبت اسناد همانند امروز به صورت یک پارچه و الکترونیک نبود مردم برای توافق بین خودشان قراردادهایی را می نوشتند سپس برای تایید صحتشان آن ها را نزد علما و افراد سر شناس که بین مردم چهره ی موجه و مقبولی داشتند می برند این سند ها وقتی به مهر و امضایی این اشخاص می رسید نزد همگان قابل قبول بود به این سندهای ملکی اسناد پنچاق می گویند که البته امروز مانند سابق دیگر رواج ندارند اما کماکان اعتبار آن ها پس از تایید صحت آن ها نزد مراجع قانونی پذیرفته می شود 

 

سند ملکی شورایی

یکی دیگر از انواع سند کشورمان سند شورای است به سند عادی که توسط شورای محلی یک منطقه مهر شده باشد سند شورایی می گویند باید توجه داشت که این نوع سند به خاطر اینکه عادی محسوب می شود اعتبار سند رسمی ندارد و برای تبدیل آن به سند رسمی باید مراحل بسیار زیادی در اداره ثبت اسناد پشت سر گذاشته شود

 

سند ملکی منگوله دار

سند منگوله دار همانطور که از نام جالبش پیدا است سندی است که یک منگوله دارد در واقع سند های منگوله دار همان سند هایی هستند که با یک نخ و یک تک سرب پلمپ شده شده اند این پلمپ توسط اداره ی ثبت اسناد بر روی سند ایجاد شده که صحت آن تایید می کند وآن را به یک سند رسمی ملکی قابل اطمینان بدل می سازد مالکیت در این گونه از سند ها قطعی است و هیچ شک و شهبه ی در مسائل حقوقی آن وجود ندارد

 

سند ملکی رهنی 

بسیار پیش می آید که خریداران بخواهند در هنگام خرید خانه از وام و تهسیلات بانکی استفاده کنند و در این حالت سند برای مدتی که قرار است وام پرداخت شود در رهن بانک نگه داشته می شود و این مسله در خود سند هم قید می گردد منظور از رهن سند در نزد بانک گرو ماندن آن نیست بلکه صرفا در خود سند قید می گردد که این سند تا تاریخ معین در رهن بانک است آنگاه سند به خریدار تحویل داده می شود اگر وام گیرنده نتواند در موعد مقرر وام خود را پرداخت کند بانکی که سند در رهن آن است حق دارد که ملک را تصاحب کند


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲

تبلیغات