• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
پایان کار ساختمان
پایان کار ساختمان

پس از اتمام ساخت بنا مالک ساختمان می بایست نسبت به دریافت جواز پایان کار اقدام نماید. برای این کار مالک می بایست به شهرداری مراجعه نماید و درخواست صدور گواهی پایان کار بدهد تا انتقال رسمی سند انجام شود. گواهی پایان کار به این معنی است که از لحاظ مقررات فنی و شهرسازی و از نظر شهرداری و سازمان نظام مهندسی، ساختمان احداث شده مورد تایید می باشد. در این مقاله تعاریف کامل از گواهی پایان کار، مراحل اخذ آن، مدارک لازم و شرایط پایان کار ساختمان قدیمی و مدارک آن توضیح داده می شود. همچنین می توانید استعلام پایان کار ساختمان تان را و شرایط جدید پایان کار از سال 96 را بدانید.

پایان کار ساختمان چیست؟
پروانه ساختمان مجوز اصلی برای شروع ساخت و ساز است پس از اتمام عملیات ساختمانی، در صورتی که ساختمان مورد تایید شهرداری باشد و مواردی همچون خلافی یا بدهی نداشته باشد، شهرداری مدرکی تحت عنوان پایان کار به مالک می دهد. این مدرک پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. پس از آنکه احداث ساختمان به پایان برسد٬ مالک باید از شهرداری درخواست صدور گواهی پایان کار را بخواهد تا با بازدید مامور و کارشناس فنی مشخص شود که مقررات قانونی و فنی مربوط به ساختمان سازی رعایت شده است. پس از احراز مطابقت بنا با پروانه ساختمان و نقشه صادر شده توسط کارشناس شهرداری و احراز رعایت مقررات قانونی و فنی مربوطه، شهرداری طی یک فرآیند اداری و فنی، اقدام به صدور پایان کار ساختمان با توجه به شناسنامه فنی ملک می کند.

برگه پایان کار ساختمان
نمونه برگه پایان کار ساختمان
پایان کار ساختمان پیش نیاز صدور سند برای ساختمان است.
اخذ گواهی پایان کار، مالکین ساختمان یا قائم مقام قانونی یا وکیل قانونی آن ها است.
زمانی که فروشنده یا سازنده ملک به تعهد خود جهت اخذ پایان کار اقدام نکند می توان الزام وی را از دادگاه اخذ کرد.
برای هر نوع عقد رسمی در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی نیاز به پایان کار وجود دارد.
هزینه گواهی پایان کار بستگی به کاربری ملک، متراژ زمین، تعداد طبقات و … دارد.
هزینه های اخذ گواهی پایان کار با دارنده سند و مالک است مگر آنکه کسی بنا به دلیلی این تعهدات مالی را پذیرفته باشد.
گواهی پایان کار باید شامل درج مشخصات کامل ساختمان اعم از متراژ عرصه، اعیان و طبقات ساختمان با مشاعات و کاربری های اجزای ساختمان و… صادر شود.
امکان صدور سند مالکیت مجزا برای هر یک از واحد های احداث شده در ساختمان فقط توسط گواهی پایان کار وجود دارد.
تا وقتی که ساختمان گواهی پایان کار نداشته باشد انتقال رسمی سند از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست.


تاریخ خبر : ۱۴۰۱/۰۴/۲۹

تبلیغات