• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
قوانین هزینه تعمیرات بین مالک و مستاجر
قوانین هزینه تعمیرات بین مالک و مستاجر

هزینه تعمیرات آپارتمان 

یکی از عمده مشکلاتی که مالکین و مستاجران با آن روبه رو می شوند اختلاف برسر تقبل هزینه تعمیرات آپارتمان است . طبق ماده 486 قانون مدنی و آن چه درقانون تملک آپارتمان ها آمده است . موجر موظف است ملک مورد اجاره به همراه تمامی وسایل وسایل و امکاناتی که درقرارداد ذکر می گردد را سالم و بدون عیب به مستاجر تحویل بدهد. اگر در طول مدت اجاره  مشکلی برای ملک یا تاسیسات آن به وجود آید بسته به به کلی یا جزیی بودن تعمیرات مالک یا مستاجر موظف به پرداخت هزینه هستند .در قانون  هزینه تعمیرات اساسی به عهده  مالک گذاشته شده  و هزینه تعمیرات جزیی  خانه با مستاجر است .

تعمیرات اساسی  وضروری ساختمان :

تعمیرات مربوط  به اصل بنا 

تعمیرات مربوط به تاسیسات

تعمیر لوله کشی آب برق گاز 

تعمیر نشتی سرویس 

سیم کشی برق

تعمیر آسانسور

تعمیر در برقی پارکینگ 

رنگ آمیزی ساختمان 

تعمیرات جزیی ساختمان :

تعمیر واشر شیر های آب

تعمییر چراغ های سوخته

تعمیر قفل در

نصب توری در و پنجره

تعمیر تهویه سرویس ها 

تعمیر موردی کلید پریز برق

درصورتی که مالک ازانجام تعمیرات سرباززند چه باید کرد؟

مستاجرمی تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف ازمالک شکایت کند . درصورتی که مالک باز هم اقدام نکرد مستاجرمی تواند بنابرحکم نظارت دادگاه،تعمیرات لازم را انجام دهد و هزینه آن را از اجاره کسر کند . درغیر اینصورت متاجر می تواند قرارداد رافسخ کند.

درصورتی که مستاجر مانع انجام تعمیرات شود چه باید کرد؟

طبق قانون مالک و مستاجر  درصورتی که مستاجر اجازه تعمیر کردن مشکلات اساسی،که برای ساختمان به وجود آمده است ،را به مالک ندهد ، مالک می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف از مستاجر شکایت کند وبا حکم دادگاه  درفرصتیمناسب اقدام به تعمیر  اشکالات ضروری ساختمان نماید .


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۵/۱۷

تبلیغات