• املاک عبدی
  • املاک عبدی
  • املاک عبدی
قانون معاملات مسکن
قانون معاملات مسکن

شروط 4 گانه صحت معامله

هرمعامله باید 4 شرط داشته باشد تا از نظر قانون صحیح محسوب می شود .

. قصد و رضا

.اهلیت

.معین بودن مورد معامله

.مشروعیت

راهی که برای معامله یک خانه یاملک باید طی شود

1.مراجعه به بنگاه و دریافت کد رهگیری 

2.مراجعه به دفتر ثبت و استعلام سند 

3. گرفتن مفاصاحساب  دارایی 

4.تسویه حساب شهرداری 

5. انتقال سند در دفتر 

6. مراجعه به باجه پست 

7. ارایه سند مالکیت قبلی 

8.پرداخت هزینه و مدارک

9. مراجعه به باجه پست 

10.دریافت سند جدید 

مراحل تنظیم قرارداد

صاحب بنگاه باید مجوز فعالیت از اتحادیه داشته باشد ، به مشاع بودن یا نبودن مالی که می خرید توجه کنید همچنین دقت کنید که آن مال چند خریدار و فروشنده دارد . به رسمی بودن وکالت نامه در معامله دقت کنید .

وظایف بنگاه دار

تایید امضای طرف معامله ، درج میزان حق الزحمه در قولنامه یا مبایعه نامه ،اقدام به ثبت رسمی معامله و قرارداد و دفترخانه ها ،مشخصات کامل سند حتی قلم خوردگی و حاشیه نویسی باید درقرارداد ذکر شود ، اگرقراراست سند در بنگاه بماند باید تمامی مشخصات آن در قرارداد ذکر و 2 شاهد آن را امضا کنند .

دفترخانه اسناد رسمی

برای تنظیم و نهایی شدن قرارداد خرید سند باید حتما در دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضا شود فروشنده و خریدار باید به موقع و در تاریخ تعیین شده برای نقل و انتقال ملک در دفتر اسناد رسمی حاضر شوند . در این موارد کارهای زیر را باید انجام داد . 

1. نوشتن زمان نقل و انتقالدر بیع نامه و امضای آن از سوی شهود

2.فسخ قرارداد و دریافت خسارت در صورتی که در قرارداد تعیین شده باشد

3.دریافت گواهی عدم حضور فروشنده از دفتردار و شکایت به دادگاه

4. الزام به تنظیم سند ملک با دردست داشتن اجاره در دادگاه .

ضمانت اجرای تعهدات در پیش فروش ساختمان

هریک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند مجازات می شوند . افراردی که بدون مجوز اقدام به فروش کنند به حبس از 91 روز تا یکسال یا جزای نقدی به میزان 2 تا4 برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند .

شرط ضمن قرارداد

طرفین معامله حق دارند شروطی را ضمکن معامله قرار دهند . انواع شرط به شرح زیر است :

شروط باطل: شرط خلاف مقتضای عقد - شرط مجهول 

شروطی ک خودشان باطل هستند :

شرط غیر مقدور - شرطی که در آن فایده و نفعی نباشد -شرط نامشروع 

شرایط فسخ معامله

خیار شرط:شرطی در قراردادکه به یکی از 2 طرف یا شخص ثالثی در مدت معینی اختیار  فسخ قرارداد را می دهد .

خیار تاخیرثمن:اختیار درفسخ معامله براثرنپرداختن ثمن در ظرف 3 روز از تاریخ بیع یا مدتی که در قرارداد تعیین شده است . 

خیار رویت  و تخلف وصف : خیار برهم زدن قرارداد برای شخصی که مالی راندیده  و فقط به اعتبار اوصافی که برای آن ذکر شده است مال را خریده باشد. 

خیار عیب :اختیار فسخ معامله به دلیل عیبی  که در مبیع بوده و مشتری در هنگام عقد از آن اطلاع نداشته است .

خیار غبن : اختیار فسخ معامله برای کسی که دچار غبن  فاحش شده است . 

خیار تدلیس:اختیار فسخ برای کس که فریب خورده باشد . 

خیار یا خیار فسخ : اصطلاحی در فقه و حقوق به معنی حق برهم زدن یک جانبه قرارداد است . 


تاریخ خبر : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹

تبلیغات